Földet a gazdáknak program tájékoztatója

Nyomtatás

Folytatódik a „Földet a gazdáknak!” program Békés megyében, azon belül a Sarkadi Járásban is


A „Földet a gazdáknak!” program keretében állami földek kerülnek értékesítésre. A cél az, hogy a termőföld azok tulajdonában legyen, akik megművelik azt, tehát a magyar gazdáké, a magyar földműveseké, Békés megye és a Sarkadi Járás tekintetében az itt földet művelő gazdáké.

Az állami földek értékesítése átlátható módon, nyilvános keretek között fog megtörténni, árverés formájában. Az árveréseket a Békés Megyei Kormányhivatal fogja lebonyolítani a Nemzeti Földalap –NFA- munkatársai közreműködésével. Licitálásokat a megyei jogú városokban, Békés megye esetében Békéscsabán fognak megszervezésre kerülni.

Az árverésekkel kapcsolatos hirdetmények megtekinthetőek az NFA honlapján, a bekesijarasok.hu és a beol.hu portálokon, ezen kívül az érintett önkormányzatok hivatalainál is kifüggesztésre kerülnek.

A Sarkadi Járási Hivatal illetékességi területét érintően az árverések 2016. március 01. és 02. napján kerülnek megtartásra Békéscsabán a Szerdahelyi út 2. szám alatt a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályának épületében.

A járás településeit érintően 26 db. Földrészlet került meghirdetésre, amely mintegy 240 hektár területet jelenít meg. A földrészletek túlnyomó része szántó, kisebb mértékben legelő művelési ágban vannak nyilvántartva.

A részvételi feltételekre és az árverés lebonyolítására vonatkozó szabályok az előző ütemhez képest nem változtak. A törvény értelmében egy gazda maximum 300 hektár földnek lehet a tulajdonosa, vagy haszonélvezője. A licitáláshoz 10% letéti összeg szükséges az árverés a piaci ár plusz 10%-ról indul. Az árverésen az nyer, aki a legmagasabb árat kínálja.

Ha folytatódik a tavalyi év végén tapasztalt jó gyakorlat, akkor a meghirdetett földek zöme a helyben lakó és gazdálkodó földművesek tulajdonába kerülhet.

Sarkad, 2016. február 2.

Békés Megyei Kormányhivatal

Sarkadi Járási Hivatala