EFOP-1.1.3-17-2017-00030

Pályázatok - Pályázati beszámolók
Nyomtatás

EFOP-1.1.3-17-2017-00030

A projekt címe: " Szociális asszisztens foglalkoztatása Zsadányban"

Kedvezményezett neve: Zsadány Községi Önkormányzat

Az Európai Unió és  a Magyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege: 6.371.531 Ft

A pályázat támogatási intenzitása : 100 %

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017.09.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 08. 31.

A projekt keretein belül lehetősége van az önkormányzatnak 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatására 24 hónapon keresztül a szociális irodában, aki a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett e-learning szociális asszisztens képzést várhatóan 6 hónapon belül elvégezné, majd ezt követően mint szakképzett munkavállaló tudnánk foglalkoztatni. A projekt lehetőséget biztosít eszközbeszerzésre, melyek a dolgozó munkavégzéséhez elengedhetetlenek (pl. szekrény, irodabútor, munkaruha) A támogatott célcsoporttag roma származású személy lenne, ezáltal elősegítenénk a munkanélküli roma nők közszolgáltatást végző intézményben való foglalkoztatását. A projekt megvalósítását követően az önkormányzat vállalja saját erőből ennek az 1 főnek a továbbfoglalkoztatását 12 hónapra, azonos feltételek biztosításával. A szociális asszisztens felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik. A támogatott foglalkoztatás időszakában, 24 hónapon keresztül mentort alkalmazunk, aki segíti a célcsoport beilleszkedését és támogatja a munkavégzés alatt.

A Felhívás és ezáltal a projekt alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. A projekt a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a közszolgáltatást végző intézmények szolgáltatásainak jobb célzásához, minőségének javításához is hozzájárul, másrészt pedig elősegíti az együttműködő közszolgáltatási intézmények kialakítását.

 

sajtóközlemény a projekt indításáról

2018.01.03