Pályázatok - Pályázati beszámolók
Nyomtatás

TIOP 1.1.1-091-2010-0026

Tanulói laptop program a Zsadányi ÁMK Általános Iskolában

Zsadány Községi Önkormányzata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszerén belül ,, A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése ’’ című pályázati felhívásra A pedagógiai módszertani reform támogatása, az informatikai infrastruktúra fejlesztése, a Zsadányi Általános Iskolában”.elnevezéssel TIOP 1.1.1-09/1-2010-0026 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült.

A támogatási szerződés aláírására 2010. május 7-én került sor, amely alapján az Önkormányzat 2 821 760,- Ft , azaz kétmillió nyolcszázhuszonegyezer hétszázhatvan forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A projektazonosító adatai:

Projekt pályázati azonosítója:

TIOP 1.1.1-09/1-2010-0026

Projekt címe:

A pedagógiai módszertani reform támogatása, az informatikai infrastruktúra fejlesztése, a Zsadányi Általános Iskolában”

A projekt összköltsége:

2 821 760,- Ft

A támogatás intenzitása:

100 %

A Közreműködő Szervezet megnevezése:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő

 

A pályázat alapvető célja

Összhangban az EU ajánlásaival, a hazai közoktatás-fejlesztési stratégiával, a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A közoktatási intézmények informatikai eszközellátottsága sem mennyiségében, sem minőségében nem illeszkedik a folyamatosan növekvő felhasználási igényekhez.

A konstrukció közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.

A konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban.

Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését.

Továbbá a konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során.

A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúrafejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.

 

 

A projekt során beszerzésre kerülő eszközök listája:

Megnevezés

Mennyiség egység

Mennyiség

Egységár (Ft)

Összes bruttó ár (Ft)

Tanulói eszköz, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom

db

20

105 000

2 100 000

Tanári eszköz, digitális oktatási tartalom

db

1

200 000

200 000

WIFI Access Point

db

1

30 000

30 000

Router

db

1

100 000

100 000

Tároló

db

1

200 000

200 000