TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00033

Pályázatok - Pályázatok
Nyomtatás

TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00033

A projekt címe: "Zsadányi Tündérkert Óvoda bővítése"

Kedvezményezett neve: Zsadány Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege: 46.000.000 Ft

A pályázat támogatási intenzitása: 100 %

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2020.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt keretein belül az önkormányzat fenntartásában lévő, Zsadány, Béke utca 56. szám alatti Zsadányi Tündérkert Óvoda intézmény infrastruktúra-fejlesztésére kerül sor. A fejlesztés keretében az érintett épület felújításával új férőhelyeket kíván az önkormányzat kialakítani. Az épületben jelenleg, a településen élő 3-6 év közötti korú gyermekek ellátása három óvodai csoportban történik, az óvodai férőhelyek száma 65 fő. Az intézmény 100%-ban önkormányzati tulajdonú. A településen való születési adatok miatt rendkívül indokolt a jelenlegi férőhelyszám bővítés. Az óvoda épülete jelenleg nem teszi lehetővé több gyermek fogadását, tekintettel a törvényi szabályozásra. A jelenlegi ingatlan telek beépítettsége nem teszi lehetővé, hogy a telken belül az óvoda épülete bővítésre kerüljön, ezért nélkülözhetetlen a projekt keretében a szomszédos ingatlan (Zsadány, Béke utca 58.) megvásárlása is. A vásárolt ingatlan 1/2 tulajdonban Önkormányzati tulajdonú. Az építési beruházás egy új csoportszoba építését és a hozzátartozó vizesblokk kialakítását foglalja magába.

Az építési beruházás mellett a projekt eszközbeszerzést is tartalmaz. A beszerzésre kerülő eszközök az új csoportszobához kapcsolódnak.

A megvalósuló projekt eredménye, jelenlegi infrastrukturális fejlesztése hozzájárul az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez, elősegíti a minőségi foglalkoztatást, hosszútávon pedig a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérését.