TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00036

Pályázatok - Pályázatok
Nyomtatás

Kedvezményezett neve: Zsadány Község Önkormányzata

A projekt címe: Belvízelvezető rendszer felújítása Zsadány Községben

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00036

Szerződött támogatás összege: 80 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %


A projekt célja:

Zsadány település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen helyzet szerint a meglévő belvízelvezetés hiányos, rossz minőségű. A vízelvezetés hatékonyságának növelése céljából feltétlen szükséges a belvízelvezető csatornák rendbe tétele, fejlesztése. Az vizsgált beavatkozás az érintett utcákon kívül, az ingatlanok belvízi biztonságát érinti, illetve biztonságosabb belvízmentesítését irányozza elő, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján feltétlen szükségessé vált.

A kiépítendő, illetve fejlesztendő csatornák mindegyike burkolt mederrel készülne. A beruházás Zsadány belterületén valósulna meg, az alább felsorolt helyszíneken:

Belvízelvezető csatornák burkolása:

Lengyel Ferenc utca, Szondy utca, Arany János utca

Burkolt, új belvízelvezető csatorna kiépítése:

Petőfi Sándor utca

Földmedrű belvízcsatorna kotrása:

0115/30; 0115/32; 0115/33 hrsz csatorna szakaszokon

Szivattyúállás telepítése:

Arany János utca