Zsadány Község Honlapja

Látogasson el hozzánk máskor is!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Pályázatok

TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00033

E-mail Nyomtatás PDF

TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00033

A projekt címe: "Zsadányi Tündérkert Óvoda bővítése"

Kedvezményezett neve: Zsadány Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege: 46.000.000 Ft

A pályázat támogatási intenzitása: 100 %

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2020.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt keretein belül az önkormányzat fenntartásában lévő, Zsadány, Béke utca 56. szám alatti Zsadányi Tündérkert Óvoda intézmény infrastruktúra-fejlesztésére kerül sor. A fejlesztés keretében az érintett épület felújításával új férőhelyeket kíván az önkormányzat kialakítani. Az épületben jelenleg, a településen élő 3-6 év közötti korú gyermekek ellátása három óvodai csoportban történik, az óvodai férőhelyek száma 65 fő. Az intézmény 100%-ban önkormányzati tulajdonú. A településen való születési adatok miatt rendkívül indokolt a jelenlegi férőhelyszám bővítés. Az óvoda épülete jelenleg nem teszi lehetővé több gyermek fogadását, tekintettel a törvényi szabályozásra. A jelenlegi ingatlan telek beépítettsége nem teszi lehetővé, hogy a telken belül az óvoda épülete bővítésre kerüljön, ezért nélkülözhetetlen a projekt keretében a szomszédos ingatlan (Zsadány, Béke utca 58.) megvásárlása is. A vásárolt ingatlan 1/2 tulajdonban Önkormányzati tulajdonú. Az építési beruházás egy új csoportszoba építését és a hozzátartozó vizesblokk kialakítását foglalja magába.

Az építési beruházás mellett a projekt eszközbeszerzést is tartalmaz. A beszerzésre kerülő eszközök az új csoportszobához kapcsolódnak.

A megvalósuló projekt eredménye, jelenlegi infrastrukturális fejlesztése hozzájárul az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez, elősegíti a minőségi foglalkoztatást, hosszútávon pedig a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérését. 

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00036

E-mail Nyomtatás PDF

Kedvezményezett neve: Zsadány Község Önkormányzata

A projekt címe: Belvízelvezető rendszer felújítása Zsadány Községben

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00036

Szerződött támogatás összege: 80 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %


A projekt célja:

Zsadány település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen helyzet szerint a meglévő belvízelvezetés hiányos, rossz minőségű. A vízelvezetés hatékonyságának növelése céljából feltétlen szükséges a belvízelvezető csatornák rendbe tétele, fejlesztése. Az vizsgált beavatkozás az érintett utcákon kívül, az ingatlanok belvízi biztonságát érinti, illetve biztonságosabb belvízmentesítését irányozza elő, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján feltétlen szükségessé vált.

A kiépítendő, illetve fejlesztendő csatornák mindegyike burkolt mederrel készülne. A beruházás Zsadány belterületén valósulna meg, az alább felsorolt helyszíneken:

Belvízelvezető csatornák burkolása:

Lengyel Ferenc utca, Szondy utca, Arany János utca

Burkolt, új belvízelvezető csatorna kiépítése:

Petőfi Sándor utca

Földmedrű belvízcsatorna kotrása:

0115/30; 0115/32; 0115/33 hrsz csatorna szakaszokon

Szivattyúállás telepítése:

Arany János utca   Zsadany.hu

eu logo

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

efop-1.5.3-16-2017-00018

esza logo

 

 

 

 
"Zsadány Község Önkormányzatát a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"