Zsadány Község Honlapja

Látogasson el hozzánk máskor is!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Raport-Proiect-Zsadany_HU

E-mail Nyomtatás PDF


A „Tinca and Zsadany Twinned in Eu” nevű projekt szeptember 4-6 között került megrendezésre.

A projektben 86 személy vett részt Zsadány községből (Magyarország), 86 személy Tenkéről (Románia), és 10 személy Nagyváradról, az Interkulturális Közösségek Egyesülete részéről, összesen 182 résztvevő volt jelen.

A 3 napos projekt keretében a résztvevők megvitatták az Európai Unióval kapcsolatos ügyeket, az Unió történelmét és hatásait, az Európai Unión belül való szavazás fontosságát, valamint a lakosok direkt módon való bevonását Európa jövőjének kialakításába.

Emellett bemutatásra kerültek a Zsadányban megvalósított projektek, voltak sport rendezvények, ötletbörzék, és jó példák bemutatása a fejlesztési projekteket illetően.

Pénteken a következő események kerültek megrendezésre:

- Sajtótájékoztató, amelynek keretén belül a szervezők bemutatták a projektet a helyi médiának

- A projekt bemutatása a résztvevőknek

- Előadás az Európai Unió történelméről és fontosságáról, amelyet egy meghívott előadó mutatott be 200 résztvevőnek

- Szabad beszélgetés az előadást követően

- Sport tevékenységek: fotball, röplabda, kosárlabda

A szombati aktivitások a következők voltak:

- Előadás az Európai Unión belüli szavazás fontosságáról

- Szabadbeszélgetés a témáról

- Előadás az Önkéntességről és ennek fontosságáról

- Projekt javaslatok a Zsadányi és Tenkei helyi önkormányzati szinten

- Sport tevékenységek

Vasárnap a következő események kerültek megrendezésre:

- Helyi projektek bemutatása

- Szabadbeszélgetés a témáról

- A helyi projektek meglátogatása

- Sport tevékenységek

- Projekt zárás

A projekt 6 fő tevékenység köré épült: 3 előadás, két tevékenység tapasztalatcseréről, valamint sport tevékenységek. Eszerint, a projekt során 3 elődás volt:

  1. Az Európai Unió történelme és fontossága- az előadása során meghívottunk megvizsgálta azokat az eseményeket, amelyek az Európai Unió kialakulásához vezettek, valamint beszélt az Európai Unió tartópilléreiről is. Az előadás következtetéseként elhangzott, hogy mi is részeseivé válhatunk az Európai Unió fejlődésének, döntéshozatalának.
  2. A projekt keretén belül megrendezésre került az „Európai Unióban való szavazás fontossága” című előadás, amelynek célja az volt, hogy a résztvevőkben tudatosuljon az Európai Parlamenti választásokon való szavazás fontossága. Az előadás keretén belül a meghívott előadó röviden bemutatta az Európai Parlament történelmét, amelyet olyan kritériumok meghatározása követett, mint pl. Az intézmény, ennek felépítése és műkődése. Az előadásban hangsúlyos fontosságot kapott az Európai Unió és az Európai Parlament által nyújtott lehetőségek sora. A bemutatóban elhangzott következtetés az volt, hogy bárki beavatkozhat az Uniós döntésekbe, és az elegendő források megteremtésében, ami az országok fejlesztését vagy építkezését illeti, ugyanakkor bárki nyújthat be petíciót, meglátogathatha az Európai Parlamentet, vagy akár gyakornokként jelentkezhet az intézményhez stb.
  3. Egy másik előadás a projekt keretén belül „Az önkéntesség és fontossága” címet viselte, amely az önkéntesség fogalmát mutatta be, ennek jellemzőit és típusait, ezután a meghívott előadó bemutatott néhány önkéntességi lehetőséget az Európai Unión belül.
  4. Jó példák bemutatása- a tevékenység során Dudás Árpád, Zsadány polgármestere bemutatott a jelenlévőknek néhány megvalósított projektet, amelyeket jó példának könyvelhettek el a más településről érkezők, mint például a tenkei testvértelepülésről érkezők, vagy akár a magáncégek képviselői. Néhány bemutatott projekt:

- “Plans of the road construction Tinca - Zsadány”- egy határon átnyúló projekt, a tenkei testvértelepüléssel került megvalósításra, a projekt során a községek közötti út aszfaltozásához szükséges dokumentáció készült el.

- “Development of social infrastructure by building a new social canteen”- a projekt során sikerült megépíteni egy szociális étkezdét a rászorultaknak, valamint a heyi iskolásoknak.

- A Zsadányi Malom’97 Kft. Szintén egy sikeres projekt volt, amelynek fő tevékenysége a szarvasmarhák tenyésztése, amely a 2013-as év során 2,5 millió euró nem visszatérítendő támogatást kapott az Európai Uniótól

5. Az Európai Unió által támogatott projektet meglátogatása egy bérelt “kisvonat” segítségével, amely a résztvevőket elszállította a tizenkét Európai Uniós támogatású projekt helyszíneire a településen belül és környékén.

6. Sporttevékenységek- minden délután, három napon keresztül, a projekt résztvevői, a tenkei és zsadányi testvértelepülések résztvevői, fiatalok az Asociatia Comunitatilor Interculturale egyesületet képviselve, közös sporttevékenységeken vettek részt: foci, kézilabda, kosárlabda és lábtenisz mérkőzéseken.

Az Európai Unió által nyújtott önkéntességi lehetőségek:

- Az Európai Unió leghíresebb önkéntességi programja az EVS (European Voluntary Service)

- Különböző országok nemzeti önkéntességi programja

- Grundtvig program, amely az idősebb önkénteseknek szól, és két ország közötti szervezetekben zajlik, amelyek részesei az Életen át tartó tanulás programnak

- Az Erasmus + 2014-2020 közti periódusra szóló Program által nyújtott lehetőségek

A projektnek a következők voltak a céljai:

- Felhívni a tenkei és zsadányi testvértelepülések résztvevőinek figyelmét az Európai

Parlamenti választásokon való szavazás fontosságára

- Tájékoztatni a testvértelepülések résztvevőit az önkéntesség fogalmáról

- A testvértelepülések közötti intézményi és emberi kapcsolatok megerősítése

A projekt sikeresnek tekinthető, ugyanis elérte kitűzött céljait a direkt vagy indirekt módon bevont személyek által, akik tovább tudták adni a projekt információit egy szélesebb körben. Ugyanakkor a résztvevők többet megtudhattak az Európai Uniórol és ennek fontosságáról, valamint a szavazás fontosságáról és az önkéntességről, miközben egy interkulturális tanulási folyamatnak lehettek részesei. Továbbá, a projekt létrehozta a megfelelő keretet a tapasztalatcserének és a jó példák bemutatására a résztvevők körében, ami az Európai Unió által támogatott projekteket illeti.

Weboldalaink:

http://zsadany.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=101

http://t-zstwinnedineu.eu/

https://www.facebook.com/tincaandzsadanytwinned/