ZsadĂĄny KĂśzsĂŠg Honlapja

LĂĄtogasson el hozzĂĄnk mĂĄskor is!

  • A betĹąmĂŠret nĂśvelĂŠse
  • AlapĂŠrtelmezett betĹąmĂŠret
  • A betĹąmĂŠret csĂśkkentĂŠse
Hiba
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:882. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
E-mail NyomtatĂĄs

 

A BM OKF f?igazgatójának köszönt?je a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Bajtársaim! Tisztelt Honfitársaim!

A hivatásos katasztrófavédelem vezet?jeként ?szinte elismeréssel és nagyrabecsüléssel köszöntöm ezen a napon a magyar polgári védelem minden önkéntes és köteles szolgálatot teljesít? tagját, velük együtt hazánk valamennyi polgármesterét, a védelmi bizottságok vezet?it, a rendvédelmi szervek, a honvédség, az ágazati védekezési szervek állományát, és minden egyes t?zoltó bajtársamat, akikkel együtt szolgáljuk Magyarország biztonságát.


1992 óta minden évben, így  idén március 1-jén is megünnepeljük a polgári védelem napját, amelyen egyrészt tisztelettel fejet hajtunk az el?dök el?tt, másrészt számot  vetünk mindazzal, ami az elmúlt évben a polgári védelem terén történt.

Évtizedek óta a legnagyobb változás zajlott le az elmúlt két évben, egy korszer?, európai szint? polgári védelem bázisát teremtettük meg. Új alapokra helyeztük a települések kockázatértékelését és katasztrófavédelmi osztályba sorolását, az immár a valós veszélyeztetettségekre alapul, ahogyan a veszélyelhárítási tervezés is a lakosságot ténylegesen fenyeget? tényez?kre összpontosít. Az ország 3176 településéb?l 1484 került az egyes és kettes veszélyeztetettségi kategóriába, ezeken képzett közbiztonsági referenseket vontunk be a nemzeti védekezési rendszerbe. Mindeközben saját szervezetünket is átalakítottuk, emellett valamennyi új járásban tapasztalt munkatársunk vesz részt a helyi védelmi bizottság munkájában.

A polgári védelem m?ködése abból az alapelvb?l indul ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra, de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük. Ennek értelmében teljes mértékben feltöltöttük a riasztható, mozgósítható és megfelel? eszközökkel ellátott szervezeteinket. Azok tagjait minimum hatórás alapképzésen készítettük fel feladataikra. Ma már azon dolgozunk, hogy e szervezetekben többen teljesítsék önkéntes alapon szolgálatukat, mint kötelezettként. Ennek érdekében jogszabály-módosítást kezdeményeztünk, amelynek elfogadása esetén tovább b?vül azok köre, akik mentesülnek a polgári védelmi kötelezettség alól. Azok például, akik egyéni helyzetük, munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettségük miatt nem, vagy csak aránytalanul nagy áldozatok mellett tudnák teljesíteni a polgári védelmi szolgálatot.

Mindezeken túl fontos kiemelnem, hogy a civil társadalom és a hivatásos t?zoltók önkéntes csapatai tavaly egyedülálló sikert értek el, hiszen egyszerre tett sikeres ENSZ városi kutató-ment? vizsgát a HUNOR és a HUSZÁR Ment?szervezet. Az önkénteseket tömörít? megyei ment?szervezetek nemzeti min?sítést szereztek, így a Bakony, a Bükk, a Gemenc, a F?városi Központi Rendeltetés? Ment?szervezet, a Hortobágy, a Körös, a Maros, a Mátra, a Mecsek, a Moson, a Nyír, az ?rség, a Palóc, a Pet?fi, a Pilis, a Somogy, a Tisza, a Turul és a Zala Ment?szervezet. Az ünnep órájában, jelenleg is az árvízi védekezésben, a lakosság életének és anyagi javainak mentésében vesznek részt a Nógrád megyei Palóc és a Vas megyei ?rség Ment?szervezet önkéntesei.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bajtársaim!

Súlyos katasztrófahelyzetek csak nagyon ritkán fordulnak el?, hiszen a hangsúly ma már a megel?zésen van. Mindannyiunk számára az lenne az ideális, ha a katasztrófák bekövetkezési valószín?ségét a nullára lehetne csökkenteni.

Tudjuk azonban, már a rómaiak is azt mondták, hogy „Iucunda est memoria praeteritorum malorum”, tehát ha mögötted a baj, rá gondolni már nyugalmas. Ezekben a napokban például  elemeznünk kell azt a helyzetet, ami a most véget ér? tél során a folyóink vízgy?jt?in felhalmozódott, rekord közeli hókészletekb?l adódhat, meg kell teremtenünk a lehetséges árvizek kezeléséhez szükséges társadalmi összefogást. Valamennyien pontosan tudjuk, hogy a katasztrófák csak akkor kezelhet?k sikeresen, ha az állampolgárok is felel?sséggel tesznek saját biztonságukért.

Ezzel az összefogással nemcsak a Nemzetközi Polgári Védelmi Napon, hanem az év minden napján együtt járulhatunk hozzá a közbiztonság er?sítéséhez, hiszen így biztonságosabban m?ködhet a nemzetgazdaság, ami pozitívan hat a lakosság életmin?ségére.

Ehhez kívánok mindannyiuknak er?t és kitartást!

Dr. Bakondi György t?. altábornagy f?igazgató

2013. február 28. 12:59

 

 

Európa a polgárokért pályázat 2015


Friss hírek