Zsadány Község Honlapja

Látogasson el hozzánk máskor is!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0825

E-mail Nyomtatás PDF

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében került benyújtásra

a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0825 azonosítószámú „Intelligens iskolai környezet

kialakítása a Zsadányi ÁMK közoktatási intézmény informatikai infrastruktúra fejlesztésével.” című pályázat.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 7.530.685,-Ft.

A projekt összköltsége 7.530.685,-Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2010.11.01.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2011.04.30.

 

A pályázat célja: a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (IKT) - támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon. A fejlesztések a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosítanak, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

 

A projekt célja: a Zsadányi ÁMK általános iskolájának számítógép-állományának korszerűsítése, tantermeik 40%-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközzel („interaktív tábla”).

 

A projekt leírása, tartalma:

- 1 db szerver szoftver

- 1 db alkalmazás szerver

- 13 db iskolai PC csomag

- 4 db tantermi csomag: a csomag olyan tevékenységet támogat, mint a digitális tartalmak óraközi használata, a csoportmunka, a frontális oktatási módszertanok bevezetése, az elektronikus mérésértékelés használata és az elektronikus adminisztrációs rendszerhez történő kapcsolódás.

- 1 db WIFI csomag

- tantermi csomaghoz oktatás

A program a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. A konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során.

 

Kedvezményezett:

Zsadány Község Önkormányzata

5537. Zsadány Béke út 82

 

Közreműködő Szervezet:

Wekerle Sándor Alapkezelő

1055 Budapest, Bihari János utca 5.

honlap: www.wekerle.gov.hu

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Zsadany.hu

eu logo

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

efop-1.5.3-16-2017-00018

esza logo

 

 

 

 
"Zsadány Község Önkormányzatát a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"